Salutate cui honoris causae cadunt quod in eis gloria est (saludad a aquellos que mueren por honor porque en ellos està la gloria)


salutate-cui-honoris-causae-cadunt-quod-in-eis-gloria-est-saludad-a-que-mueren-honor-està-gloria
cristina vsalutatecuihonoriscausaecaduntquodineisgloriaestsaludadquemuerenhonorestàgloriasalutate cuicui honorishonoris causaecausae caduntcadunt quodquod inin eiseis gloriagloria estest (saludadaquellos queque muerenmueren porellos estàestà lala gloria)salutate cui honoriscui honoris causaehonoris causae caduntcausae cadunt quodcadunt quod inquod in eisin eis gloriaeis gloria estgloria est (saludad(saludad a aquellosa aquellos queaquellos que muerenque mueren pormueren por honorpor honor porquehonor porque enen ellos estàellos està laestà la gloria)salutate cui honoris causaecui honoris causae cadunthonoris causae cadunt quodcausae cadunt quod incadunt quod in eisquod in eis gloriain eis gloria esteis gloria est (saludadest (saludad a aquellos(saludad a aquellos quea aquellos que muerenaquellos que mueren porque mueren por honormueren por honor porquepor honor porque enhonor porque en ellosporque en ellos estàen ellos està laellos està la gloria)salutate cui honoris causae caduntcui honoris causae cadunt quodhonoris causae cadunt quod incausae cadunt quod in eiscadunt quod in eis gloriaquod in eis gloria estin eis gloria est (saludadgloria est (saludad a aquellosest (saludad a aquellos que(saludad a aquellos que muerena aquellos que mueren poraquellos que mueren por honorque mueren por honor porquemueren por honor porque enpor honor porque en elloshonor porque en ellos estàporque en ellos està laen ellos està la gloria)

En presencia de los Ángeles, suba al cielo nuestro canto: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.
en-presencia-Ángeles-suba-al-cielo-nuestro-canto-gloria-al-padre-gloria-al-hijo-gloria-al-espíritu-santo-amén
Frases para tatuar:
frases-tatuar-honor-y-gloria