Bielorruso ==> Ya tabe kahayu


bielorruso-==>-ya-tabe-kahayu
bielorruso==>yatabekahayubielorruso ==>==> yaya tabetabe kahayubielorruso ==> ya==> ya tabeya tabe kahayubielorruso ==> ya tabe==> ya tabe kahayubielorruso ==> ya tabe kahayu

Ucraniano ==> Ya tebe kahayu